انواع ماژول مخصوص تابلو فلکس جهت جایگزینی مهتابی با ال ای دی و انواع ماژول مخصوص تابلو های حروف چنلیوم در سیمای شهر تولید میشود کلیه این ماژولها توسط پرسنل سیمای شهر به دقت و ظرافت کنترل و روانه بازار میشود