اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
031-35317050
35317060

35316252-6
اصفهان بلوار ارغوانیه
ارغوانیه 17 پلاک 37
ساعات پاسخگویی
هشت صبح الی 5 بعداز ظهر
سیمای شهر
بانک ملی (سیبا)

شماره حساب : 0101002134005

شماره کارت :6037991106504610

بنام حسین چگونیان
.........................................................................................
بانک صادرات (سپهر)

شماره حساب : 0102218540006

شماره کارت :6037691069085140

بنام داوود چگونیان
.........................................................................................
بانک ملت

شماره حساب : 3798874250

شماره کارت :6104337057405613

بنام داوود چگونیان