پروژکتورها بر اساس لامپی که داخل آن ها به کار می رود نام گذاری می شوند. انواع پروژکتورها بر اساس لامپ عبارتند از: رشته ای، هالوژن، فلئورسنت، متال هالید، بخار سدیم فشار پایین، بخار سدیم فشار بالا، ال ای دی و...
  1. پروژکتورهایی که لامپ تنگستنی داخل آن ها قرار میگیرد، به پروژکتورهای تنگستنی معروف هستند. مهم ترین ویژگی این نوع پروژکتورها، CRI=100  می باشد. یعنی بازتاب حاصل از نور آن ها بر روی اجسام و محیط اطراف رنگ واقعی است. به طور کلی پروژکتورهای موجود در بازار که 1000،1500 و 2000 معروف هستند در این دسته قرار میگیرند.
  2. پروژکتورهای رشته ای، از میزان مصرف بالا، عمر کم و قیمت پایین برخوردارند، که بدلیل همین عوامل افراد تمایل به خرید این نوع پروژکتورها ندارند و تنها دلیل باقی ماندن در بازار قیمت پایین و سهولت در تولید آن هاست.
  3. پروژکتورهای فلوئورسنت (کم مصرف)؛ دارای ویژگی هایی از قبیل: LM/W 20 تا 65، عمر 10 هزار ساعت، دمای رنگ 2500 تا 8500 و CRI 15 تا 85 هستند.
  4. پروژکتورهای هالوژن، دارای معایبی مانند مصرف بالا، عمر کم، بازدهی نور حدود 25 LM/W هستند. مهم ترین ویژگی این نوع پروژکتورها  CRI=100%  است که به همین دلیل در ضبط برنامه های تلویزیونی مورد استفاده قرار می گیرند. 
  5. ویژگی های پروژکتورهای متال هالید عبارت است از: بازدهی 50 تا 100 LM/W، دمای رنگ 3000 تا 4500، عمر کم، برای روشن کردن این نوع پروژکتورها از ترانس استفاده می شود، که وجود ترانس باعث افزایش میزان برق مصرفی می گردد. ودر نهایت بازدهی نور این نوع پروژکتورها را به 25 تا 75 LM/W می رساند.
  6. پروژکتورهای بخار سدیم فشار پایین دارای بازدهی نور 100 تا 200 LM/W، عمر حدودا 20هزار ساعت، CRI=20 و مصرف بهینه هستند. نور حاصل از این پروژکتورها تنها زرد رنگ بوده و باعث روشنایی مسیر می شوند و هیچ گونه رنگی قابل تشخیص نیست، لذا از این نوع پروژکتورها برای روشنایی معابر عمومی استفاده می شود.
  7.  پروژکتورهای LED، دارای بازدهی نور تا 25۰ LM/W، عمر 50 تا 100 هزار ساعت، CRI=98، مصرف پایین، دمای نور مختلف و رنگ های متنوعی هستند. این نوع پروژکتورها به دلیل DC بودنشان قابلیت این را دارند که با استفاده از انرژی های طبیعی مانند انرژی خورشید، باد و ... برق مورد نیاز جهت روشن شدنشان تامین شود. حتی در صنعت فیملبرداری و عکاسی که CRI=100 نیاز است، امروزه پروژکتورهای LED با CRI=95، قابل استفاده در این صنعت نیز هستند. به طور کلی، پروژکتورهای LED قابلیت استفاده و جایگزینی برای لامپ های موجود در بازار را دارند.